Sirovi reljefni medijapan - nebrojene mogućnosti...

 

Sirovi medijapan debljine 4mm, dimenzija table 2450 mm x 1450 mm, pruža široke mogućnosti primene u opremanjima, kako u poslovnim tako i u životnim prostorima. 

Može se lepiti na razne podloge, a zatim dalje obrađivati farbanjem i lakiranjem. Na slikama gore je izgled 6 dekora u sirovom stanju, kao i dva primera primene.

Može se koristiti i kao aplikacija, gde se na neku podlogu samo na nekim mestima aplicira reljefni medijapan, kao što je prikazano na slikama ispod.   

                                             Granica je Vaša mašta...