Jedini obostrani mat na našem tržištu…

Jedini obostrani mat materijal na našem tržištu…

AGT Supramat materijali, pored svih do sada pominjanih prednosti po pitanju otpornosti, čvstoće i kvaliteta uopšte, imaju još jednu jedinstvenu prednost u poređenju sa sličnim materijalima na našem tržištu: Sa obe strane su isti i po dizajnu i po karakteristikama. Znači kada otvorite vrata nekog elementa, sa unutrašnje strane je isti dekor i ista otpornost materijala, što ambijentima daje daleko lepši izgled a elementima daje dugovečnost. Kada tome dodamo lager od 20 probranih dizajnerskih dekora, ova kolekcija AGT je pravi primer za „Premium Quality“…