Projektovanje

  • Analiza i formiranje tenderske i projektne dokumentacije
  • Formiranje cena uz analizu troškova
  • Detaljna razrada elemenata uz korišćenje softvera "3D Corpus"
  • Priprema projekta za proizvodnju

Upravljanje projektima

  • Kompletna organizacija posla po fazama projektovanja, nabavke, sklapanja elemenata i montaže na terenu, po sistemu "ključ u ruke"
  • Organizacija proizvodnje u centrali i na gradilištu, prisustvo na gradilištu, bezbednost, interna kontrola kvaliteta, protok dokumentacije...

Proizvodnja

Odvojena zasebna proizvodna linija posvećena projektnom opremanju:

Automatizovano skladište:
Winstor
Kapacitet: 53 polja sa po 100 ploča

Sečenje:
Schelling FH 420
Kapacitet: 900 m2/dan

Kantovanje:
OTT Top Edge
Kapacitet: 4000 m1/dan

Krivolinijska obrada:
Biesse Rover K

Sklapanje korpusa:
3 radne stanice sa po 2 radnika
Kapacitet: 350 kom/dan

Razbušivanje:
Biesse Skipper 100
Kapacitet: 1000 kom/dan

Kontakt

 
Projektni biro Jovanke Radaković 80b 11000 Beograd
dipl. ing. arh. Vladimir Vanić
+381 64 829 4636 opremanje@artinvest.co.rs
............................
Miroslav Jovanović
Brend menadžer Cosentino
+ 381 64 829 4627
.............................