ARTINVEST – Nova 2019 godina!

Svi zaposleni ARTINVEST porodice zajedno su proslavili ulazak u Novu 2019 godinu, sa željama da naša kompanija nastavi uspešan rad i u narednoj godini… Naravno, u zdravlju, sreći i dobrom rapoloženju!

ArtInvest, home for your home